Drodzy Czytelnicy !

W celu zachowania bezpieczeństwa w Bibliotece została wprowadzona Procedura Zachowania Bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Najważniejsze informacje:

 1. Czytelnicy którzy chcą zwrócić bądź wypożyczyć nasze zbiory muszą przebywać w Bibliotece w maseczce i rękawiczkach. 
 2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników  przy wejściu do Biblioteki.
 3. W Bibliotece mogą przebywać jednocześnie 4 osoby.
 4. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.  

 W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:

 1. Za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika.
 2. Telefonicznie (tel. 55 2796027) dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece.
 3. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów

 Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość.
 2. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 5 dni, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

 1. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice  
 2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

Nowości Książkowe

Współpracujemy

Licznik odwiedzin 14391