O BIBLIOTECE

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. W szczególności do zakresu działań Biblioteki  należy : gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

Księgozbiór

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty usług świadczonych przez naszą placówkę. Należą do nich m. in. :

  • możliwość wypożyczenia ciekawych książek z różnorodnych dziedzin, z uwzględnieniem poczytnych nowości rynkowych,
  • udział w lekcjach bibliotecznych i wycieczkach do biblioteki,
  • skorzystanie z darmowego dostępu do INTERNETU dla wszystkich mieszkańców,
  • możliwość skorzystania z drukarki  (za opłatą),
  • udział w imprezach cyklicznych m. in. : "Ferie w Bibliotece", " Wakacje z Biblioteką",
  • organizacja imprez okolicznościowych, związanych z promocją książki np. spotkania z autorami książek,
  • świadczenie pomocy naukowej, skierowanej szczególnie do uczniów okolicznych szkół.

 

Nowości Książkowe

Współpracujemy

Licznik odwiedzin 10848