Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Sadlinki.
2. Osoby z terenu gminy przy zapisie do biblioteki powinny:

  • okazać dowód osobisty,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
4. Wypożyczać można jednorazowo tylko 3 książki na swoje nazwisko.
5. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, zaś lektury na 14 dni. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
6. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
7. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłosić bibliotekarzowi.
8. Dziecko chcąc wypożyczyć książkę dla rodziców, musi mieć pisemne upoważnienie z ich podpisem.
9. Bibliotekarz nie odpowiada za treść w książkach dla dzieci i młodzieży.
10. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie oraz dostosowanie się do uwag i zaleceń bibliotekarza.
11. W czasie przerw jednorazowo do biblioteki może wejść 5 osób (uczniowie).


 

Nowości Książkowe

Współpracujemy

Licznik odwiedzin 21146