Regulamin czytelni

  • Z czytelni mogą korzystać osoby będące i nie będące czytelnikami biblioteki
  • Korzystanie z czytelni jest bezpłatne
  • W czytelni obowiązuje cisza
  • W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego oraz gromadzonego w bibliotece
  • Książek i czasopism z czytelni nie wypożycza się do domu
  • Bibliotekarz udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych
  • Czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych wydawnictw i odpowiada materialnie za ich uszkodzenie

 

Nowości Książkowe

Współpracujemy

Licznik odwiedzin 10848