Regulamin korzystania z Internetu

 1. Ze stanowiska internetowego może korzystać w godzinach pracy biblioteki każda osoba, która zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz wyjaśnieniami bibliotekarza na temat technicznych warunków obsługi komputera.
 2. Uczniowie z  internetu mogą korzystać od godziny 12.00.
 3. Korzystanie z internetu jest bezpłatne.
 4. Z internetu można korzystać maksymalnie nie dłużej niż ½ godziny. W przypadku większej grupy oczekujących czas ten może zostać skrócony przez dyżurującego bibliotekarza.
 5. Czytelnikowi nie wolno korzystać z  własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza ( CD-ROM, dyskietki, itp.)
 6. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się w szczególności:
  a) instalacji jakichkolwiek danych na dyskach twardych,
  b) ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny,
  c) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego.
 7. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze.
 8. Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i  innych, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania zasobów Internetu.
 10. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 11. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy.
 12. Przy komputerze znajduje się jedna osoba.

 

Nowości Książkowe

Współpracujemy

Licznik odwiedzin 10848